In Nederland vindt er al een poosje een godsdienstige verandering plaats. Er is sprake van ontkerkelijking. 2 op de 3 christelijke gelovigen is nu buitenkerkelijk.

De New Age beweging kwam op en heeft zijn intrek genomen in sommige traditionele kerken. Tegelijkertijd is er wel meer spirituele bewustwording bij de mensen die niet meer christelijk zijn of het al niet waren. Ook in de media blijkt er meer ruimte te komen voor spirituele invulling. Waarzeggerij en occultisme krijgen vrij spel op televisie. Daarnaast is er gelovige toewijding te vinden binnen de aanhangers van ander godsdiensten in Nederland. Het aantal moslims en daarmee ook het moskeebezoek neemt toe. Ook Boeddhisme en Hindoeïsme bloeit welig in Nederland. Er is onmiskenbaar invloed uitgegaan van de Tibetaanse Dalai Lama. Let op alle Boeddha beelden die je aantreft in huizen en tuinen in Nederland evenals de Hindoestaanse godsbeelden.

media_xl_1181451Onderzoek wijst uit dat er minder kerkgang is maar wel een intensievere geloofsbeoefening. Dit zou gelden voor 10 % van de mensen (2006) en niet alleen voor christenen (gereformeerden) maar ook voor moslims. Hoewel er veel buitenkerkelijken zijn geloven velen van hen wel dat er leven is na de dood. Hier wordt vanuit de verschillende geloofsvisies inhoud aan gegeven. Veel mensen geloven in een hemel minder mensen geloven in een hel. Los hiervan is er sprake van een rationalisering in de samenleving die als vanzelf geloof en spiritualiteit verdringt. Hier komt secularisering de hoek omkijken veroorzaakt door de verdergaande ontwikkeling van de samenleving en het feit dat mensen zelf via Google aan alle informatie kunnen komen.

Vooral jongeren keren het geloof de rug toe. En vergeet niet dat men meer en meer individueel opereert zij het dan digitaal nog wel via de sociale media. Dus de aanwezigheid van verschillende godsdiensten speelt een rol in verandering maar ook de toenemende zingeving vanuit de ratio en de individualisering. Denk daarbij aan het conflict tussen creationisme en evolutionisme en het snel wegvallen van traditionele waarden. De mens is wereldburger aan het worden en de zingeving krijgt een nieuwe invulling. Dit veroorzaakt verandering. Men moet nieuwe vormen vinden om het geloof te beoefenen. De kerk speelt daar onvoldoende op in. Misschien is dit ook niet mogelijk.

Tags: , , , , , ,