Het is een groot goed dat wij tot nog toe godsdienstvrijheid in Nederland hebben. Dit draagt een steentje bij aan het totale gevoel van vrijheid in Nederland. We mogen er voor waken dat deze vrijheid niet zomaar overboord wordt gegooid nu de hele maatschappij aan verandering onderhevig is door internet en vanwege de economische crisis.

Godsdienstvrijheid_117504dVanwege het oprukken van andere godsdiensten moet men niet bijzonder onderwijs gaan verbieden, want dan gooit men ook een stuk vrijheid in godsdienstige uitingen weg binnen educatie en cultuur. In 1983 was de laatste grondwetswijziging ten aan zien de godsdienstvrijheid in Nederland en die luidde als volgt: “Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet”.

In 1848 had de Staat al opgehouden zich met godsdienst te bemoeien. Dus je kunt zeggen dat in Nederland er een lange traditie bestaat van godsdienstvrijheid en dat al ruim anderhalve eeuw. Het is de moeite waard om die traditie hoog te houden zeker omdat het ook nog eens staat in de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens.

455px-Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen_in_1789

Tags: , , , ,