In de wereld zijn er verschillende godsdiensten zoals Boeddhisme, de Islam, Hindoeïsme, Christendom, Jodendom, New Age en nog vele andere godsdiensten, grotere en kleinere. Al deze godsdiensten verbinden mensen met elkaar en geven een oplossing voor de intrinsieke religieuze gevoelens van bijna iedere mens. De mens heeft blijkbaar behoefte aan een Hoger Wezen of het lijkt alsof de mens weet dat hij of zij bij (een) God vandaan komt. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Deze godsdiensten zorgen ook voor verschillen in tradities en cultuur naast bijzondere uitingen in de kunst. De godsdienstvrijheid zoals wij die in Nederland kennen is heel uniek. Daar wordt nu wel flink aan getornd.

religions20of20the20earthVanuit de politiek denkt men actief na over hoe het bijzonder onderwijs ingevuld wordt en of dat nog wel mag blijven bestaan de komende jaren. In de praktijk blijkt dat sommige godsdiensten domineren en dat zij daar waar de bevolkingsgroei of godsdienstgroei toeneemt de culturele tradities die ontstaan zijn vanuit andere godsdiensten gaan overheersen. Hier komen reacties op. Hoewel godsdienstvrijheid een groot goed is en een menselijk recht komt er een beetje de klad in wanneer er geen scheiding is tussen geloof en staat. Dan kan namelijk de politiek de eigen godsdienst voorschrijven aan de burgers. Dit leidt nogal eens tot vreselijke oorlogen in de wereld. Voor vrede is het belangrijk dat mensen elkaar respecteren inclusief hun eigen godsdienst. De verschillen zijn echter zo groot en sommige praktijken binnen de godsdiensten zo wreed dat ze de universele rechten van de mens aantasten. Hier probeert een goed stelsel van waarden en normen binnen een samenleving gebaseerd op universele rechten van de mens wat aan te doen.