Het Christendom in Nederland is ruwweg op te delen in twee groepen de katholieken en de protestanten (4.800.000 rooms-katholieken en 3.200.000 protestanten (2006)). Naar het actuele aantal inwoners in Nederland gerekend zou Nederland meer als de helft christenen hebben.

Het protestantisme in Nederland wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende denominaties. Denominaties zijn stromingen binnen het Nederlandse Protestantisme zoals Gereformeerd, Hervormd, Reformatorisch, Evangelisch, Baptist, Nederlands Gereformeerd etc. en kleinere groeperingen. Denominaties of kerkelijke richtingen hebben betrekkelijk onafhankelijk van elkaar geopereerd de afgelopen tientallen jaren. Hier is sinds de laatste tien jaar verandering in aan het komen.

Kerkzoeker - zoeken; foto: Protestantse-Kerk-Guus J. BaksOmdat het aantal christenen in Nederland afneemt evenals het kerkbezoek ziet de kerk langzamerhand in dat het belangrijk is om de krachten te bundelen. Op gemeentelijk niveau zijn er dan ook bewegingen waar te nemen van het zoeken naar eenheid met elkaar. Ook tussen de Rooms-katholieke en de Protestantse kerken. Dat wil in de praktijk zeggen dat er in sommige gemeenten maandelijks vergaderd wordt met afgevaardigden van de verschillende kerken en/of christelijke bewegingen. Dat men af en toe een gezamenlijke interkerkelijke dienst organiseert, een gezamenlijke diaconale actie uitvoert zoals een voedselpakket geven aan minder bedeelden met Kerst bijvoorbeeld.

Verder is in Nederland duidelijk waar te nemen dat er een sterke ontkerkelijking aan het voltrekken is en dat de kerken leeg stromen. Er moeten kerkgebouwen verkocht worden. Deze worden opgekocht door particulieren of ondernemers en omgebouwd tot woonhuis of bedrijf. In sommige grote katholieke monumentale kerken zit zondags nog maar een handje vol kerkgangers bij de mis. Het kerkbezoek is vooral in de Rooms-katholieke Kerk drastisch teruggelopen. In de protestantse kerken is dit ook zo maar minder. Hier zijn het de Hervormde kerken of de PKN die sterker leeg lopen dan de Gereformeerde kerken bijvoorbeeld. Bij de Gereformeerden blijft het kerkbezoek nog steeds een beetje constant. Toch blijft het christelijk geloof in de gelovigen zelf toch wel bestaan. Veel buitenkerkelijken beoefenen hun geloof op persoonlijke wijze. Ook zijn er de laatste jaren veel kleine gemeentes aan huis ontstaan.