Met het christendom in de wereld gaat het regionaal globaal verschillend. In het westen zie je de ontkerkelijking toenemen en in het oosten en zuiden (Zuid-Amerika bijvoorbeeld) zie je een groei van het christelijk geloof. Wel is er meer vervolging van christenen in sommige islamitische landen en in Azie. Denk ook recentelijk nog aan Egypte en de Koptische Kerk. Maar ook in China is het nog steeds moeilijk om openlijk christen te zijn.

Het christendom in de wereld is verspreid door zendingsactiviteiten. Hiertoe zijn veel organisaties opgezet. Deze zijn allemaal gericht op het stichten van kerken en maatschappelijke opbouw door medische zorg en onderwijs. Hierdoor worden de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen vergroot. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling om meer mensen te interesseren voor het christelijk geloof. Denk aan de zendingsmissies in Indonesiƫ vanuit de traditionele kerken, Wycliffe Bijbelvertalers, de Evangelische Alliantie, de beweging van Moeder Theresa, Simavi en diverse andere katholieke missies. Het Leger des Heils wereldwijd. Deze organisaties hebben veel goed gedaan en ook kerken gesticht.

De christelijke muziek wereldwijd heeft ook een enorme vlucht genomen. Er zijn wereldwijde evangelisatiecampagnes gehouden zoals door de bekende Billy Graham uit Amerika. Maar in de actuele gedigitaliseerde wereld komen accenten meer en meer anders te liggen. De Islam groeit en haar invloed in de wereld ook. De bevolkingsgroei in India en China zorgt er ook voor dat er verschuivingen in aantallen binnen godsdienstaanhang plaatsvindt.